Prebieha presmerovanie
Moment, prosím, onedlho budete presmerovaný na stránku https:/ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_17_3626