SME
Utorok, 5. júl, 2022 | Meniny má Cyril, Metod

Ivo Strejček: 30 rokov tŕnistej cesty k slobode a obrana pred tými, ktorí nám ju chcú vziať

Nová ideológia pod pláštikom liberálnej demokracie v sebe skrýva agresívne myšlienkové pareniská environmentalizmu, multikulturalizmu, genderizmu, feminizmu, politickej korektnosti, dirigizmu a explózie ľudských práv na úkor práv občianskych.

Ivo Strejček.Ivo Strejček. (Zdroj: FB Ivo Strejček)

Naozaj máme za sebou tridsať rokov cesty k slobode a až teraz nám ju chce niekto zobrať? pýta sa Ivo Strejček z Inštitútu Václava Klausa (IVK) vo svojom vystúpení na konferencii v pražskom Žofíne. Text uverejnil IVK na svojej webovej stránke.

"Názov konferencie naznačuje, že oných predchádzajúcich tridsať rokov bolo rokmi stále silnejšej slobody a že až dnes - prelomovo - sme sa dostali do stavu jej ohrozenia, čomu musíme čeliť.

Je to však skutočne tak? Po úžasnom a neopakovateľnom slobodnom nadšení prvej polovice 90. rokov minulého storočia, sme prežili niekoľko kľúčových historických míľnikov, ktorých dôsledkom vždy bolo priebežné zmenšovanie priestoru slobody, postupného ukrajovania slobôd až do dnešného stavu, keď si ešte stále nahovárame, že žijeme v slobodnej spoločnosti, reálne však už v "pásme neslobody" existujeme.

SkryťVypnúť reklamu

Stále viac ideológie, stále menej slobody

Komunistický režim bol ideologický. Jeho ideológia mala podobu prepracovaného ideologického kánonu zvaného marxizmus - leninizmus. Vyznávať túto ideológiu bolo povinné. Prerastala výchovný a vzdelávací systém od najútlejších rokov, bola povinnou súčasťou kultúrnej tvorby, konkurenčné alebo nesúhlasné názory boli neprípustné a ich vyznávanie bolo potlačované.

Marxisticko - leninská ideológia bola označovaná za vedeckú, o jej "vedeckosti" sa nepolemizovalo. Mala teda svoju obsahovú podobu, mala však aj formálnu podobu. Mala svoju farbu, mala svoje symboly, mala tváre svojich ikon, ktoré boli nespochybniteľné.

Naopak na Západe tých rokov nám imponovala jeho neideologičnosť, jeho nedoktrinárstvo, voľnosť dosahovať vlastné predstavy svojimi vlastnými cestami. V tom sme videli podstatu západnej slobody, po ktorej sme túžili.

SkryťVypnúť reklamu

Západ v oných rokoch sme si, snáď ospravedlniteľne, idealizovali.

Bol tak zjavným protikladom sovietskeho komunizmu, že sme mu odpúšťali mnohé z toho, čím už vtedajší Západ trpel a čo ho už vtedy ničilo. Venovali sme malú, fakticky žiadnu, pozornosť študentským revoltám 60. rokov a ich spoločenským a politickým dôsledkom. [1]

Po tridsiatich rokoch sme dosiahli - postupne a priebežne - rovnaký stav. Nežijeme v slobodnej spoločnosti, ale žijeme znovu v dobe charakterizovanej vysokou mierou ideologizácie.

Kým komunistická ideológia bola zdiskreditovaná a nikto jej fakticky neveril, dnešná ideológia ešte zdiskreditovaná nie je, je atraktívna. O to je dnešný stav nebezpečnejší.

Ona komunistická ideológia bola už v 80. rokoch smiešna, vyprchaná. Nikto jej neveril, fakticky už ani sami komunisti. Ľudia si väčšinovo uvedomovali, že s komunizmom už ďalej ísť nejde. Keby som si mal požičať historickú paralelu, dnešný fanatizmus a nadšenie dnešnej doby pre novú ideológiu by som prirovnal k začiatku 50. rokov minulého storočia.

SkryťVypnúť reklamu

Ako sa prejavuje nová (opresívna) ideológia?

Dnešná ideológia sa od tej komunistickej v mnohom nelíši. Iste, aspoň zatiaľ nemá charakter brutálny a násilný, zatiaľ nemá svoje koncentračné tábory a internačné lágre, tvári sa mierumilovne, kladie si všeobecne akceptovateľné ciele budovania dobra, tvrdí o sebe, že je diskriminačná, že jej cieľom je napraviť nerovnosti vnútri spoločnosti.

Preto sú najmä mladí ľudia, majúci prirodzený sklon k idealizácii reality, vnímajúci svet okolo seba naivne prívetivo, snažiaci sa revoltovať proti svetu svojich rodičov a majúci tendencie zo všetkých zlých vecí tohto sveta svojich rodičov obviňovať, živnou pôdou a vnímavými príjemcovi novej ideológie.

Ako sa ona nová ideológia volá?

Jednotný názov pre ňu zatiaľ nemáme. Boj s ňou by bol oveľa jednoduchší, keby sme ju mohli nazvať tak presne, ako vieme nazvať fašizmus, nacizmus alebo komunizmus. Je to, okrem iného, ​​dané aj tým, že ona nová ideológia nemá svojho jediného ideológa.

SkryťVypnúť reklamu

Ukradla nám posvätné slová liberálna a demokracia.

Pod pláštikom liberálnej demokracie sa skrývajú agresívne myšlienkové pareniská environmentalizmu, multikulturalizmu, genderizmu, feminizmu, politickej korektnosti, dirigizmu, explózie ľudských práv (na úkor práv občianskych) atď.

Rovnako ako marxizmus - leninizmus sa aj táto ideológia nazýva vedeckou a kto o jej vedeckosti pochybuje, je považovaný za hlupáka.

Kto dnes tvrdí, že pôvodcom "vedecky preukázaného" globálneho otepľovania nie je človek, je považovaný za tmára.

Za vedu sú dnes považované genderistické a feministické štúdiá. Každá "poriadna" univerzita už má svoje katedry a svojich prednášajúcich týchto pseudovedeckých doktrín.

Rovnako ako nacizmus delil spoločnosť na rasy, rovnako ako komunizmus delil spoločnosť na triedy, aj táto nová ideológia delí spoločnosť na antagonistické vrstvy.

SkryťVypnúť reklamu

Kto nebojuje za záchranu planéty, je nepriateľ.

Kto nezdieľa klimatickú núdzu, je proti planéte.

Kto verí v prirodzené delenie spoločnosti na mužov a ženy, podporuje nerovnosti.

Kto sa domnieva, že vzťah muža s mužom, alebo ženy so ženou síce môže existovať, štát takým vzťahom však nemá vychádzať aktívne v ústrety, je netolerantný homofób.

Kto verí v národný štát ako dedičstvo našich predkov, ktorý sme povinní hájiť a odovzdať našim deťom, je nacionalista.

Kto tvrdí, že neexistuje žiadny nárok oprávňujúci masovú migračnú inváziu do nášho civilizačného priestoru, je považovaný za xenofóba.

Kto nepodporuje zdieľanie majetku, je pre zlý kapitalizmus.

Kto nepodporuje odstránenie sochy maršala Koneva, je proruský agent.

Kto odmieta v Rusku vidieť iba "ríšu zla", je v dôsledku prosovietsky komunista.

SkryťVypnúť reklamu

Kto pripúšťa, že z piatich dnes najväčších svetových prístavov sa tri nachádzajú v Číne, kolaboruje s čínskymi komunistami.

Kto kritizuje európske elity a bruselskú byrokraciu, je proti mieru na európskom kontinente.

Kto rešpektuje výsledky slobodných volieb a z nich vzišlé autority, nie je demokrat (podľa Miliónov chvíľok pre demokraciu).

Nacisti bojovali za čistotu rasy, komunisti bojovali za medzinárodnú solidaritu robotnícko-roľníckej triedy, [2] dnešná euro-zeleno-pirátska ideológia bojuje za rozvrátenie tradičnej liberálnej spoločnosti a delí spoločnosť na tých "pre planétu" a tých "proti planéte".

Sledovanie, ostrakizácia, represie, personálne postihy a moderné formy internácie budú nasledovať. Ostatne, už dnes sú tu zasa témy, ktorá nie je "salonfähig" hovoriť.

SkryťVypnúť reklamu

Už teraz je takmer vylúčené v médiách obhajovať iné, než tie "správne" názory. Už teraz tu zase máme umeleckú avantgardu, ktorá má tým "hlúpym" naliať do hlavy, čo je správne. Už teraz nie je mnohým ľuďom "potrebné" si "páliť prsty".

A čo s tým?

Záleží samozrejme na tom, akú kvalitu zmeny by sme si priali. My si prajeme návrat plnokrvnej funkčnej demokracie založenej na slobodných voľbách a rešpektu k ich výsledkom, alebo si môžeme priať svet podľa euro-zeleno-pirátskych Miliónov chvíľok pre demokraciu.

Ja osobne však žiadny společenský zvrat k lepšiemu nečakám. Žiadnu spoločenský dopyt po takomto zvratu necítim a nevidím. Existujúce politické strany žiadnu programovú kultiváciu odporu proti agresívne a veľmi rýchlo nastupujúcej euro-zeleno-pirátskej totalite nepestujú.

SkryťVypnúť reklamu

Politickým stranám nevadí, že témy politickej diskusie vnášajú neziskové a mimovládne spolky v spolupráci s médiami. Naopak, novej totalite podliehajú, podvoľujú sa jej, prijímajú ju.

Politické strany úplne podľahli mantre, že "patríme na Západ", bez toho aby si uvedomili, že nová totalita neprichádza z Východu, ale zo Západu.

Pravicové strany si pohodlne zúžili boj za slobodu na boj proti komunistom, po ktorých fakticky už pes neštekne. V tomto kontexte nie je presvedčivejší dôkaz ideového kolapsu dnešných tzv. konzervatívnych strán.

Nová ideológia neslobody je plná energie, je atraktívna, je nezdiskreditovaná.

Verejnosť si nechala vnútiť predstavu, že hlavnými problémami doby sú Babiš a Zeman.

Na čo by sme sa teda mali skôr pripraviť, je dlhé obdobie, na ktoré je potrebné sa vybaviť trpezlivosťou a odvahou. Ale aj tak to rovnako tí "chvíľkari" s nami nebudú mať také ľahké."

SkryťVypnúť reklamu

[1] Nič nám nehovoril prejav Toma Haydena The Port Huron Statement pre hnutie Študenti pre Demokratickú Spoločnosť, málo sme sa venovali podstate univerzitných revolt v Amerike a západnej Európe - tých revolt, ktorých študentskými vodcami boli neskôr tak nechvalne vyhlásení politici typu Daniel Cohn-Bendit , Jo Leinen, Joschka Fischer alebo najmä Alfred Willi Rudolf "Rudi" Dutschke, nemajúci síce v obľube NDR, odkiaľ 1961 utiekol, zato obdivujúci Veľkú októbrovú socialistickú revolúciu v Rusku a jej predstaviteľov Trockého či Bucharina. Títo ľavičiari hlásali revoltu proti (podľa nich zastaranej) kapitalistickej spoločnosti a vyzývali k "dlhému pochodu inštitúciami smerom k získaniu moci", čo považovali za spôsob ako premeniť spoločnosti k obrazu svojmu.

SkryťVypnúť reklamu

[2] Marxizmus pojednáva o tom, že príslušníci diskriminovaných tried (!) z rôznych krajín majú byť navzájom solidárni v triednom boji. Nie v tom, že majú byť do Európy presťahované davy migrantov, ktorí si v našom civilizačnom priestore nárokujú právo na pobyt. Tí, ktorí sú nositeľmi novej ideológie, nemajú s marxizmom nič spoločné. Sú to na jednej strane ľudia hlásiaci sa k postojom pravicových liberálov (z TOP 09), ktorí sa nominálne vydávajú za konzervatívcov - konzervatívci ale nie sú, a je to tá časť ľavice, ktorá je Pokrokárska (a ktorá zráža preferencie socialistických strán po celej Európe) . K tej nepatria "starí socialisti" ako je Jaroslav Foldyna, ale noví socialisti ako sú Valachová, Maláčová, Dienstbier, Petříček a ďalší.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie články

     SkryťVypnúť reklamu
     SkryťVypnúť reklamu

     Neprehliadnite tiež

     Ilustračná fotografia.

     Washington v posledných týždňoch úradovania amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalil na Demirov sankcie.


     TASR 27. apr
     Animátori sa učili ako pripraviť farské stretnutie detí a mládeže.

     V centre v Juskovej Voli školili vyše päťdesiat ľudí.


     Viktória Žolnová 26. apr
     Emmanuel Macron sa poďakoval všetkým ľuďom, ktorí hlasovali v druhom kole prezidentských volieb.

     Slovenskí poslanci europarlamentu vítajú Macronove znovuzvolenie za prezidenta.


     SITA 25. apr
     Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak.

     Pápež František prijal jeho zrieknutie sa pastoračnej služby.


     kW 25. apr
     SkryťZatvoriť reklamu