SME
Piatok, 3. február, 2023 | Meniny má Blažej

Správe EÚ o integrácii migrantov uniká podstata problému

Úspešnú integráciu si predstavuje množstvom rôznych dávok pre migrantov a ignoruje dôležité správy, ako prebiehala migrácia pred veľkou migračnou vlnou.

Ilustračné fotoIlustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

Agentúra Európskej únie pre základné práva nedávno zverejnila správu, v ktorej varovala Európu pred rizikom vzniku "stratenej generácie" migrantov vo veku 16-24 rokov, ktorí prišli do Európy v rokoch 2015 až 2018.

Správa sa zameriava najmä na skúsenosti mladých ľudí, ktorí do Európy prišli v rokoch 2015-2016, a konkrétne sa sústredila na päť členských štátov EÚ s najväčším počtom žiadateľov o azyl: Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Švédsko.

Správa zahŕňa aj Grécko, pretože je pre mnoho migrantov vstupnou bránou do EÚ, píše Judith Bergman v komentári uverejnenom na webe Gatestone Institute.

SkryťVypnúť reklamu

Podľa správy Integrácia mladých utečencov v EÚ: osvedčené postupy a výzvy:

"Podľa Eurostatu dostalo v EÚ od roku 2015 do roku 2018 medzinárodnú ochranu 1,9 milióna migrantov, ktorí buď dostali štatút utečenca, alebo im bola priznaná doplnková ochrana, alebo dostali povolenie na pobyt z humanitárnych dôvodov. Viac ako 80% týchto ľudí bolo mladších 34 rokov ... "

Podľa správy tiež:

"Vo svojom Akčnom pláne pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na rok 2016 Európska komisia zdôraznila, že neúspech v integrácii novo prichádzajúcich migrantov môže mať za následok" obrovské plytvanie zdrojmi, a to ako peniazmi samotných dotknutých jednotlivcov, tak aj všeobecne peniazmi našej ekonomiky a spoločnosti . Právne, ekonomické a sociálne začlenenie novo príchodzích utečencov do hostiteľskej spoločnosti závisí na tom, ako sú v praxi uplatňované rôzne práva, na ktoré majú podľa únijného a vnútroštátneho práva nárok. "

SkryťVypnúť reklamu

Za povšimnutie stojí, že Európska komisia prehadzuje zodpovednosť za integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín výhradne na ramená jednotlivých členských krajín EÚ.

Správa konštatuje:

"Právo EÚ podrobne definuje práva a povinnosti žiadateľov o azyl a príjemcov medzinárodnej ochrany, zatiaľ čo na osoby požívajúce humanitárnu ochranu sa všeobecne vzťahuje vnútroštátne právo. Ak tieto práva nie sú dodržiavané, chránené a napĺňané, budú mať ľudia problém sa úspešné integrovať do jednotlivých spoločností EÚ, v ktorých im bolo dovolené sa usadiť.

Identifikácia problémov a medzier, ale aj príležitostí a sľubných postupov, poskytuje dôkazy, ktoré sú potrebné na to, aby EÚ a jej členské štáty prispôsobili svoju politiku a prijali primerané opatrenia. Mladý vek mnohých novo prichádzajúcich osôb a ich osobnú skúsenosť s konfliktami a prenasledovaním vyžadujú inteligentné (smart) investície pre ich úspešnú integráciu. Cieľom tejto správy je prispieť k úvahám o tom, ako to dosiahnuť, a ako zabezpečiť, aby nedošlo k strate celej generácie. "

SkryťVypnúť reklamu

Agentúra EÚ pre základné práva vyzvala členské štáty EÚ, aby sa zamerali na tieto časti jej správy:

- Pridelenie dostatočných finančných a ľudských zdrojov pre rýchlejšie vybavovanie žiadostí o azyl.

- Rýchle a dostupné zlučovania rodín.

- Prijatie takej bytovej politiky, ktorá bude schopná úspešne riešiť "prijatie veľkého počtu prichádzajúcich".

- Zabezpečenie toho, aby utečenci dostávali všetky dávky sociálneho zabezpečenia, na ktoré majú podľa právnych predpisov EÚ nárok. Členské štáty EÚ by mali zvážiť poskytnutie rovnakých právnych nárokov držiteľom statusu doplnkovej ochrany (osobám žiadajúcim o azyl, ktoré nespĺňajú podmienky na udelenie štatútu utečenca), ktorí potrebujú podporu. Členské štáty EÚ by mali odstrániť praktické prekážky, ktoré utečencom a migrantom bránia v prístupe k dávkam sociálnej starostlivosti - napríklad poskytovaním informácií v jasnom, zrozumiteľnom a nebyrokratickom jazyku a v prípade potreby poskytovaním jazykovej podpory. Správa dáva ako príklad hodný nasledovania Švédsko:

SkryťVypnúť reklamu

"V regióne Västra Götaland začala regionálna agentúra pre bývanie (Boplats) poskytovať informácie v arabčine, somálčine a ďalších bežných jazykoch, ktorými hovoria migranti, ktorí do Švédska prišli od roku 2015. Úrad sociálneho zabezpečenia upravil svoj písaný aj hovorený jazyk tak, aby bol zrozumiteľnejší a menej byrokratický. K úprave textov používaných na vysvetlenie rozhodnutia používajú program nazvaný Klarspråk (jasný jazyk). Tieto zmeny pomohli klientom pochopiť dôvody, pre ktoré im bola poskytnutá alebo naopak zamietnutá sociálna podpora, ako je napríklad podpora zamestnaného človeka s veľmi nízkym platom."

- Rýchle a efektívne poskytnutie psychologickej terapie traumatizovaným migrantom.

- Prístup žiadateľov o azyl k vzdelávaniu a odbornej príprave.

SkryťVypnúť reklamu

- Poskytnutie prístupu k základným službám, bezpečnému bývaniu, zamestnaniu, vzdelávaniu a podpore príslušných odborníkov hneď od momentu ich príchodu do krajiny, aby sa zabránilo ich zapojeniu do zločineckých aktivít "či už ako obetí alebo ako páchateľov".

Autori správy hovorili so 163 žiadateľmi o azyl o ich skúsenostiach, odvtedy čo dorazili do jedného zo šiestich spomínaných členských štátov EÚ.

Opýtaní pochádzali väčšinou zo Sýrie, Afganistane, Eritrey, Somálska a Iránu a 65% opýtaných boli muži. Autori správy diskutovali tiež so "426 odborníkmi pracujúcimi s mladými utečencami".

Ohromujúcim aspektom tejto správy je, že trvá na tom, že úspešná integrácia ľudí zo Stredného východu a Afriky záleží len na starostlivom zabezpečení a naplnení ich práv podľa miestnych (vnútroštátnych) právnych predpisov a právnych predpisov EÚ. Ak to bude splnené, tak budú všetci žiť naveky šťastne.

SkryťVypnúť reklamu

Takýto záver popiera mnoho faktov.

Po prvé sa zdá, že správa vychádza z predpokladu, že krajiny EÚ majú k dispozícii neobmedzené zdroje, na to, aby sa mohli starať o štátnych príslušníkov tretích krajín.

Úplne ignoruje napríklad to, že krajiny, ako je Švédsko, v dôsledku vysokého počtu migrantov, ktoré prijali, teraz čelia finančným ťažkostiam, ktoré sťažujú dokonca aj riadnu starostlivosť o vlastných občanov.

Podľa správy Švédskej asociácie miestnych samospráv a regiónov mala v roku 2018 každá štvrtá obec a tretí región vo Švédsku rozpočtový deficit.

V tomto roku očakáva schodok v rozpočte najmenej 110 municipalít. Mnoho municipalít preto musí vo svojom rozpočte vykonať výrazné škrty.

Po druhé, správa úplne ignoruje, ako zle sa projekt multikulturalizmu v Európe doteraz vyvíja, a to vrátane integrácie ľudí zo Stredného východu a Afriky.

SkryťVypnúť reklamu

Nespomína sa existencia moslimských paralelných spoločností, ako je to zdokumentované v dokumentárnych filmoch európskych televíznych staníc, napríklad v britskom dokumentárnom relácii BBC Panorama, "Tajomstvo britských Šaría súdov", ktorý odvysielali v roku 2013, alebo v dánskom trojdielnom televíznom dokumente "Mešity za závojom ", ktorý bol vysielaný v roku 2016.

Správa sa nezmieňuje ani o zistení holandského sociológa a profesora berlínskej Humboldtovej univerzity Ruuda Koopmansa, ktorý už viac ako 20 rokov skúma migráciu a integráciu a je členom akademickej rady, ktorá radí nemeckým imigračným úradom.

V roku 2013 ako riaditeľ výskumného projektu - Komparatívneho prieskumu integrácie imigrantov v šiestich krajinách prebiehajúceho v Berlínskom vedeckom centre pre sociálny výskum (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, WZB) - publikoval správu, spracovanú na základe 9 000 telefónnych rozhovorov s migrantmi v Nemecku, Francúzsku, Holandsku , Rakúsku, Belgicku a Švédsku.

SkryťVypnúť reklamu

Respondentmi tohto prieskumu boli imigranti z Turecka a Maroka.

Dve tretiny opýtaných moslimov uviedli, že náboženská pravidlá sú pre nich dôležitejšie ako zákony krajiny, v ktorej žijú. Tri štvrtiny respondentov zastávali názor, že existuje iba jeden legitímny výklad Koránu.

V marci 2019 pri príležitosti vydania svojej novej knihy Ruud Koopmans v rozhovore pre dánsky denník Berlingske Tidende povedal:

"Pre každého, kto berie fakty a dáta vážne, je nesporné, že integrácia moslimov prebieha horšie ako integrácia iných skupín imigrantov. O tom niet pochýb. Niet pochýb o tom, že vo väčšine ostatných skupín imigrantov vidíme veľký pokrok z jednej generácie na druhú. Nedá sa povedať, že by u moslimov nebol vidieť žiadny pokrok, ale zmena je oveľa pomalšia... "

SkryťVypnúť reklamu

"Vplyvný je aj vznik islamského fundamentalizmu v krajinách pôvodu, čiastočne preto, že si ho migranti prinášajú so sebou, a čiastočne preto, že sú ovplyvňovaní propagandou šírenou z moslimskej časti sveta ... [nie je] to preto, že by islam mal v sebe niečo nemenne zlého; problém spočíva v tom, ako moslimovia a na globálnej úrovni i mnoho moslimských krajín islam interpretuje. Veľa moslimov v podstate tvrdí, že Korán a Sunna je potrebné brať úplne doslova a že spôsob, akým Prorok Mohamed žil v 7. storočí, je vzorom toho, ako by mali žiť moslimovia v 21. storočí."

Správa EÚ tiež vôbec neberie na vedomie francúzsku správu nazvanú "Banlieue de la République" ( "Predmestia Republiky") z roku 2011 zadanú vplyvným francúzskym think tankom Institut Montaigne - ktorého riaditeľom je známy politológ a špecialista na moslimský svet Gilles Kepel - ktorá dospela k záveru , že moslimskí imigranti vo Francúzsku stále viac odmietajú francúzske hodnoty a identitu a namiesto toho sa čoraz viac stotožňujú s islamom. Táto správa, v rozsahu 2 200 strán, tiež varovala, že islamské právo šaría napríklad na predmestiach Paríža rýchlo vytláča francúzske občianske právo.

SkryťVypnúť reklamu

Francúzska správa ukázala, ako tento problém prehlbujú radikálni moslimskí lídri, ktorí vo Francúzsku podporujú sociálnu marginalizáciu moslimských imigrantov s cieľom vytvoriť paralelnú moslimskú spoločnosť ovládanú právom šaría.

Správa tiež popisuje, ako závratne rastie na francúzskych predmestiach počet mešít a modlitebných miestností.

Ale vráťme sa späť k správe EÚ - správa sa tiež nezmieňuje o varovaní bývalých islamistov, ako je bývalý dánsky imám Ahmed Akkari.

V nedávnej správe pre dánsky think-tank UNITOS "Konflikt lojality na Západe - prečo sa moslimovia ťažko integrujú" varoval Akkari, že islamizmus a tradicionalistická interpretácia islamu majú na moslimov výlučný vplyv a bránia v ich integrácii do západných spoločností, pretože im bránia v tom, aby slobodne premýšľali a slobodne konali vo veciach islamu. Podľa Ahmeda Akkariho:

SkryťVypnúť reklamu

"Problém s moslimskou menšinou na Západe... spočíva v tom, že sa neodvažuje byť nezávislá, pokiaľ ide o náboženské otázky... pretože ju ovláda silná náboženská a kultúrna elita..., ktorá sa stavia do úlohy samozvaných zástupcov moslimov."

Agentúra EÚ pre základné práva sa rozhodla ignorovať realitu. Otázkou je, prečo.

Judith Bergman je komentátorka, právnička, politická analytička a významná spolupravovníčka Gatestone Institute.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie články

     SkryťVypnúť reklamu
     SkryťVypnúť reklamu

     Neprehliadnite tiež

     Ilustračná fotografia.

     Washington v posledných týždňoch úradovania amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalil na Demirov sankcie.


     TASR 27. apr
     Animátori sa učili ako pripraviť farské stretnutie detí a mládeže.

     V centre v Juskovej Voli školili vyše päťdesiat ľudí.


     Viktória Žolnová 26. apr
     Emmanuel Macron sa poďakoval všetkým ľuďom, ktorí hlasovali v druhom kole prezidentských volieb.

     Slovenskí poslanci europarlamentu vítajú Macronove znovuzvolenie za prezidenta.


     SITA 25. apr
     Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak.

     Pápež František prijal jeho zrieknutie sa pastoračnej služby.


     kW 25. apr
     SkryťZatvoriť reklamu