SME
Nedeľa, 2. október, 2022 | Meniny má Levoslav

Pandémia odhalila veľký význam národných štátov a malý vznam nadnárodných organizácií, najmä EÚ

Reakcia na šírenie nákazy ukázala silu dnešného štátu i nebezpečnú jednoduchosť mediálnej manipulácie. Oboje považujeme pre budúcnosť za nebezpečnejšie ako samotnú pandémiu, píše Inštitút Václava Klausa.

Ilustračné fotoIlustračné foto (Zdroj: TASR/AP)

V mesiacoch februári, marci a apríli 2020 nastala udalosť, ktorá radikálne zmenila obvyklý spôsob života ľudskej spoločnosti.

Prvotný hýbateľ tejto udalosti, koronavírus SARS-CoV-2, je len jednou zložkou toho, čo sa stalo, píše Václav Klaus a kolektív autorov Inštitútu Václava Klausa (IVK) v článku uverejnenom na webovej stránke IVK.

Zo spoločenského hľadiska je ďaleko vážnejšia reakcia štátov takmer celého sveta na túto zdravotnú hrozbu, na ktorú u nás (V Českej republike) do konca apríla zomrelo 0,0022% našich spoluobčanov (a to abstrahujeme od toho, že všetci zosnulí mali ďalšie vážne zdravotné problémy. Zaraďovať ich medzi obete Covid-19 je preto sporné).

SkryťVypnúť reklamu

Napriek tomu sa niečo zásadné zmenilo.

Vlády mnohých krajín sveta v prvotnej panike - síce nekoordinovane, napriek tomu v podstate rovnako (alebo veľmi podobne) - vyhlásili karantény a núdzové stavy, ktorými obmedzili slobody občanov a paralyzovali život na celom svete.

Zotrvávajú pri tom aj napriek tomu, že je čím ďalej tým viac zrejmé, že choroba Covid-19 neprebieha ako veľké pandémie minulosti. Jeho epidémia úplne evidentne a bez jasných príčin odchádza.

Nemyslíme si, že možno súhlasiť s tvrdením, že sú toho jedinou príčinou vykonávané reštriktívne opatrenia. Nemalý vplyv má aj sám charakter choroby.

Reakcia na šírenie nákazy Covid-19 ukázala silu dnešného štátu i nebezpečnú jednoduchosť mediálnej manipulácie. Oboje považujeme pre budúcnosť za nebezpečnejšie ako samotnú pandémiu.

SkryťVypnúť reklamu

Podarilo sa vyvolať strach a ten je veľkým pomocníkom štátov v ovládaní občanov.

Potvrdilo sa aj to, že prežitie politickej demokracie a ľudskej slobody závisí na rozumnom fungovanie médií.

Doterajší priebeh epidémie naznačuje, že Covid-19 svojimi zdravotnými dôsledkami nie je takou hrozbou, ako bol (a do istej miery stále ešte je) médiami a niektorými epidemiológmi predstavovaný a ako sa ho zmocnila politika.

O tejto chorobe (ak je to vôbec jedna, štandardne definovateľná choroba) nemáme dostatočné vedomosti. Správanie vírusu v tele chorých a spôsoby jeho šírenia vykazujú množstvo špecifík, ktoré doteraz neboli objasnené.

Nie sú jasné jeho rozdielne dopady na pohlavie, vekové skupiny, rasy, národy, krajiny. Nie je jasný (napriek vyhláseniu WHO z 20. apríla 2020) ani pôvod vírusu, ani skutočná miera jeho nákazlivosti a úmrtnosť.

SkryťVypnúť reklamu

Úmrtnosť je v každom prípade veľmi nízka, tisíciny percenta.

Je potrebné chrániť rizikové skupiny občanov, najmä seniorov, ale tézy, že je táto choroba nebezpečná práve pre nich, je falošná - tak nebezpečné pre nich sú predsa všetky choroby.

Spoločnosť musí začať rýchlo normálne fungovať. Ďalšie udržiavanie plošných reštrikcií prestalo byť únosné nielen obrími ekonomickými stratami, rozpočtovými deficitmi všetkých štátov sveta (ktorých nebezpečenstvo je zosilnené v minulosti neznámou "nárokovú" mentalitou dnešného Západu), výrazným poškodzovaním zdravotníctva samotného (a teda aj tisícok našich spoluobčanov), ale v neposlednom rade i frustráciou obrovského množstva ľudí, ktorým ich odlúčenosť, osamotenosť a izolovanosť škodí, aj zdravotne.

SkryťVypnúť reklamu

Tak vysoká cena za ľahko vyhlásitelné plošné karantény nie je prijateľná.

Neprepočítávame ľudské životy na peniaze. Na rozdiel od iných "prepočítavame" dôsledky v krátkom období na dôsledky v období dlhom, berieme do úvahy nielen dôsledky ľahko viditeľné, ale aj skryté v šere budúcnosti, vidíme dôsledky nielen hmatateľné, ale aj nehmatateľné.

Za najnebezpečnejšie dôsledky pandémie považujeme jej vplyv na ľudskú spoločnosť.

Znepokojuje nás to, že niektorí naši spoluobčania začínajú pobyt doma - za finančne prijateľných podmienok a pri stále dobre zásobovaných obchodoch - považovať za únosnú alternatívu plného života. Nie je ich málo.

Varovné je ich zmierenie sa so stavom karantény, sa zostávaním doma, s nepodávaním žiadneho pracovného výkonu.

SkryťVypnúť reklamu

Varovná je ich spokojnosť s tým, že stále ešte dostávajú takmer rovnaký príjem, ako keby pracovali. Nedôjdu k názoru, že je chodenie do práce vlastne zbytočné?

Zo dňa na deň boli suspendované mnohé občianske práva, ktoré sme až doteraz považovali za nespochybniteľný základ fungovania slobodnej demokratickej spoločnosti - sloboda pohybu vnútri aj mimo štátnych hraníc, sloboda zhromažďovacia, sloboda výkonu vlastníckych práv a ďalšie.

Boli umŕtvené celé hospodárske odvetvia a odbory. Boli ohrozené tisícky malých (i väčších) podnikov, služby, hotely, maloobchod.

Sústredením sa na Covid-19 bolo skomplikované fungovanie zdravotníctva ako celku (hoci aj za tieto tri mesiace zomrelo neporovnateľne viac ľudí na iné choroby ako na Covid-19).

Zvíťazilo krátkozraké uvažovanie politikov. Aj pri zjavnom výpadku príjmov štátneho rozpočtu boli populisticky spustené rozsiahle sociálne programy, ktoré vyvolajú obrovské problémy štátneho rozpočtu a nárast štátnych dlhov.

SkryťVypnúť reklamu

Môže nastať inflácia pre dnešné generácie neznámeho rozsahu.

Dlhodobé uvažovanie úplne chýbajú nielen o ekonomike a financiách, ale aj ohľadom podstaty demokratického fungovania spoločnosti.

Zabúda sa na to, že chudobná a neslobodná spoločnosť nemôže byť zdravá.

Napriek úplne iným informáciám, aké mali politici začiatkom marca, plošné obmedzenia a karantény zostávajú, resp. sú odstraňované len pomaly. Obnova bude ťažká a zdĺhavá.

Ekonomika nie je na vypínač.

Rovnako tak nebude možné rýchlo a ľahko zrušiť dnes zavádzané posilňovanie právomocí štátu.

Nemožno prijať ambície niektorých politikov a vlád zaviesť akýsi trvalý výnimočný stav a pod zámienkou ochrany zdravia suspendovať občianske práva a na spoločnosť uvaliť trvalú mocenskú kontrolu, dohľad a sledovanie. [1]

SkryťVypnúť reklamu

Na čo by sme sa mali sústrediť?

1. Základnou úlohou musí byť obnova ekonomiky a návrat k normálnemu slobodnému životu spoločnosti. Nie zneužívanie dnešnej situácie k prebudovávaniu sveta podľa predstáv módnych pokrokových ideológií.

2. Pandémia preukázala nenahraditeľný význam a zmysel národných štátov pre existenciu demokratickej spoločnosti. Odhalila malý význam nadnárodných organizácií (v našom prípade najmä Európskej únie). Uznanie tejto tézy by malo byť podmienkou našej ďalšej účasti na pokračovaní európskeho integračného procesu. Európska únia musí začať považovať národné štáty a ich medzištátnu spoluprácu za základnú formu svojho fungovania. U nás doma by malo byť prijaté za samozrejmosť, že sa musí zachovať česká koruna (nezávislá na problémoch eurozóny).

SkryťVypnúť reklamu

3. Prioritou musí byť obnova normálnych štátnych hraníc ako záruky integrity a bezpečnosti štátu. Schengenská dohoda musí byť modifikovaná. Štáty a ich vlády sa musia sústrediť na skutočné bezpečnostné riziká a nepokračovať v nezmyselných zbrojných výdavkoch.

4. Medzinárodné spoločenstvo musí zásadne zmeniť svoj prístup k masovej migrácii. Nemožno brať občanom európskych krajín pod zámienkou ochrany zdravia právo cestovať do zahraničia a súčasne hlásať politiku otvorených hraníc pre masovú migráciu z rizikových oblastí mimo Európy.

5. Opustiť nezmyselné a finančne (a ekonomicky) devastujúce plány na manipuláciu s klímou, rovnako ako spoločnosť rozkladajúce pokrokársky rodové predstavy. Česká vláda musí vziať späť svoj súhlas s tzv. Zeleným údelom EÚ a nesmie sa zúčastňovať plnenia jeho pochybných a hlavne zbytočných cieľov.

SkryťVypnúť reklamu

6. Podrobiť prísnej regulácii technické prostriedky umožňujúce kontrolu správanie a zmýšľanie ľudí, ktorých rozšírenie a využívanie dostalo bojom proti tejto epidémii ohromný impulz. Nesmieme sa zmierovať s hodnotením a trestaním ľudí na základe ich sledovania, lebo v tom cítime zárodky sociálneho scoringu občanov, ktorý poznáme z Číny.

7. Vykonať zásadné zmeny našej údajne protikorupčnej legislatívy v oblasti verejného obstarávania. Jej vznik mal za následok neakcieschopnosť štátnych orgánov v príprave na boj s nastupujúcou epidémiou a dlhodobo viedol k presunu strategicky významných výrob mimo územia nášho štátu.

8. Požadujeme od vlády odvahu odolávať tlaku záujmových a lobistických skupín na verejné rozpočty, ktorý hrozí rozvratom štátnych financií. Rovnako tak musí byť vláda schopná vzoprieť sa medzinárodnému politickému mainstreamu ohrozujúcemu demokratický politický systém a trhové hospodárstvo.

SkryťVypnúť reklamu

9. Rýchla pomoc najviac poškodeným ekonomickým subjektom (jednotlivcom i firmám) je potrebná. Dnes uskutočňovaná expanzia rozpočtových výdavkov štátu však musí byť sprevádzaná masívnymi výdavkovými škrtmi, napr. radikálnym znížením štátnej administratívy a byrokracie, obmedzením povinných výdavkov, znížením výdavkov pre politické mimovládne organizácie, atď.

Očakávame od vlády rýchle riešenia tém tohto typu, nie len pomalé či rýchlejšie uvoľňovanie dnešných reštrikcií.

V koncepčnej rovine je potrebné urobiť ďaleko viac než doteraz a to skôr, než bude neskoro.

Nie je potrebné každodenne riadiť boj s pandémiou, čo rovnako bežne robia tí, ktorých je to zamestnaním. Starajme sa o budúcnosť, ktorá je nielen pandémiou, ale aj metódami boja s ňou vážne ohrozená.

SkryťVypnúť reklamu

Nasledujúce mesiace (a najmä roky) už nebudú primárne o zdravotníctve a epidemiológii, ale o obnove slobody a trhu.

Václav Klaus a kolektív autorov IVK, 5. mája 2020

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie články

     SkryťVypnúť reklamu
     SkryťVypnúť reklamu

     Neprehliadnite tiež

     Ilustračná fotografia.

     Washington v posledných týždňoch úradovania amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalil na Demirov sankcie.


     TASR 27. apr
     Animátori sa učili ako pripraviť farské stretnutie detí a mládeže.

     V centre v Juskovej Voli školili vyše päťdesiat ľudí.


     Viktória Žolnová 26. apr
     Emmanuel Macron sa poďakoval všetkým ľuďom, ktorí hlasovali v druhom kole prezidentských volieb.

     Slovenskí poslanci europarlamentu vítajú Macronove znovuzvolenie za prezidenta.


     SITA 25. apr
     Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak.

     Pápež František prijal jeho zrieknutie sa pastoračnej služby.


     kW 25. apr
     SkryťZatvoriť reklamu