SME
Pondelok, 30. január, 2023 | Meniny má Ema

O milosť doteraz Zuzanu Čaputovú požiadalo 1 379 ľudí

Prezidentku žiadajú častejšie ako jej predchodcu Andreja Kisku. Milosť udelila piatim ľuďom, z toho trikrát podmienečne. Ich príbehy sú dojemné.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová.Prezidentka SR Zuzana Čaputová. (Zdroj: SITA)

BRATISLAVA - Prezidentku Zuzanu Čaputovú doteraz požiadalo o milosť 1 379 ľudí.

Vyplýva to z verejne dostupných údajov, ktoré sú k dispozícii na stránke Prezidenta Slovenskej republiky.

Terajšia hlava štátu doteraz udelila milosť v piatich prípadoch, z toho trikrát podmienečne, čo je inštitút prezidentskej milosti tiež umožňuje.

Z dát vyplýva, že ľudia sa na Zuzanu Čaputovú so žiadosťami o milosť obracajú výrazne viac ako to bolo pri jej predchodcovi Andrejovi Kiskovi (Za ľudí).

Zverejnené údaje sú z 12. mája 2020.

Zuzana Čaputová sa funkcie prezidentky ujala 15. júna 2019 a v minulom kalendárnom roku ju požiadalo o milosť celkovo 879 ľudí.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Jej predchodcu v roku 2019 takmer trojnásobne menej, teda 303 ľudí.

Celkovo sa doteraz na prezidentku, za necelý rok čo je v úrade, obrátilo so žiadosťou o milosť 1 379 ľudí.

Kým Kisku požiadal o milosť podobný počet ľudí, trvalo to takmer dva a pol roka.

Rozdiel je aj v rozhodovaní o udelení milostí. Prezidentka za necelý rok vo funkcii udelila milosť päťkrát, zatiaľ čo jej predchodca počas celého svojho mandátu len šesťkrát.

Rekordérom pri udelení milostí v jednom volebnom období bol prvý slovenský prezident Michal Kováč. V rokoch 1993 až 1998 ich udelil 85.

Jeho nástupca Rudolf Schuster v rokoch 1999 až 2004 udelil 75 milostí, Ivan Gašparovič za dve volebné obdobia 28.

Prezident Slovenskej republiky má právo odpustiť či zmierniť právoplatne uložený trest alebo zahladiť odsúdenie, a to prostredníctvom udelenia individuálnej milosti alebo amnestie.

SkryťVypnúť reklamu

Na základe žiadosti o milosť a ďalších podkladov, ktoré pre hlavu štátu zabezpečuje minister spravodlivosti, môže prezident rozhodnúť o udelení milosti osobe právoplatne odsúdenej za trestný čin.

Počas konania pri žiadosti o milosť môže nariadiť odloženie alebo prerušenie výkonu trestu. Trest alebo jeho časť môže odpustiť aj podmienečne.

Pozrite si, komu zatiaľ prezidentka milosť udelila.

Otcovi ťažko chorých synov

4. septembra 2019 podmienečne udelila milosť 48-ročnému mužovi J. P., ktorého dvaja synovia sú vážne chorí.

J. P. bol právoplatne odsúdený súdom za spáchanie trestného činu úverového podvodu na trest odňatia slobody vo výmere 2 roky, ktorého výkon bol podmienečne odložený so skúšobnou dobou v trvaní 4 roky.

Súd odsúdeného zároveň zaviazal v skúšobnej dobe nahradiť podľa svojich síl spôsobenú škodu, čo však odsúdený vzhľadom na zlú finančnú situáciu neurobil.

SkryťVypnúť reklamu

Súd preto nariadil výkon trestu, ktorý odsúdený nastúpil 3.9.2018. Doterajší výkon trestu je hodnotený kladne.

Odsúdený si zobral pod nátlakom iných osôb, ktoré poznali jeho zlé finančné pomery, ešte v roku 2005 úver v banke a tento prestal splácať.

Trestné oznámenie na odsúdeného bolo podané až po 7 rokoch od spáchania skutku. V súčasnosti nie je trestne stíhaný a od právoplatného odsúdenia v tejto veci sa nedopustil inej trestnej činnosti.

Odsúdený J. P. je otcom štyroch detí, pričom dvaja synovia vo veku 14 a 20 rokov sú zdravotne ťažko postihnutí a trpia vážnymi psychiatrickými diagnózami.

Vyžadujú si celodennú starostlivosť manželky odsúdeného, ktorá sa sama lieči na mnohé ochorenia. Situácia v tejto rodine sa javí ako kritická.

Odsúdený bol živiteľom rodiny, ktorá je v súčasnosti odkázaná na pomoc príbuzných, školy, miestneho úradu i mimovládnej organizácie.

Prezidentka Slovenskej republiky pri posudzovaní žiadosti o milosť zohľadnila najmä zložitú rodinnú a sociálnu situáciu odsúdeného, ktorý vykonal polovicu z uloženého trestu odňatia slobody a odpustila mu nevykonaný zvyšok trestu odňatia slobody pod podmienkou, že po dobu 3 rokov odo dňa udelenia milosti nespácha trestný čin.

SkryťVypnúť reklamu

Mužovi v ťažkej životnej situácii

18. novembra 2019 udelila individuálnu milosť 44-ročnému mužovi J. H., ktorý bol v roku 2019 právoplatne odsúdený za spáchanie prečinu ublíženia na zdraví na trest odňatia slobody v trvaní 3 mesiace, výkon ktorého bol podmienečne odložený so skúšobnou dobou v trvaní 1 rok.

Súd odsúdenému zároveň uložil aj trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu vo výmere 2 roky.

Odsúdený J. H. v roku 2015 spôsobil z nedbanlivosti dopravnú nehodu, keď pri odbočovaní nedal prednosť v jazde protiidúcemu motorovému vozidlu. Pri spáchaní prečinu nedošlo k ťažkej ujme na zdraví a ani k stratám na živote. Požitie alkoholu bolo u odsúdeného vylúčené.

Pred uvedeným odsúdením viedol J. H. bezúhonný život a nebol v minulosti trestne stíhaný ani odsúdený. V evidenčnej karte vodiča má evidované 3 priestupky, všetky za prekročenie povolenej rýchlosti.

Situácia v rodine odsúdeného sa javí ako veľmi zložitá. Odsúdený je živiteľom rodiny a pracuje ako vodič – kuriér, pričom mu po odobratí vodičského oprávnenia hrozí strata zamestnania a následne okamžitá splatnosť úveru na byt, ktorý mu poskytol obchodný partner jeho zamestnávateľa.

SkryťVypnúť reklamu

Družka odsúdeného, s ktorou vychovávajú spoločne 6-ročného syna, je invalidná dôchodkyňa, ktorá trpí onkologickým ochorením a jej zdravotný stav si vyžaduje časté návštevy zdravotníckych zariadení. Finančne im vypomáha rodina.

Prezidentka pri posudzovaní žiadosti o milosť zohľadnila okrem právnych aspektov prípadu najmä kritickú sociálnu a rodinnú situáciu odsúdeného a odpustila mu trest odňatia slobody, ktorého výkon bol podmienečne odložený, a súčasne nevykonaný zvyšok trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu. Tresty boli odpustené s účinkom zahladenia odsúdenia.

Otcovi troch maloletých detí

5. decembra 2019 udelila podmienečnú milosť 41-ročnému mužovi Ľ. H., ktorý bol v roku 2016 právoplatne odsúdený za spáchanie prečinu zanedbania povinnej výživy na trest odňatia slobody v trvaní 12 mesiacov.

SkryťVypnúť reklamu

Odsúdený je živiteľom rodiny a otcom troch maloletých detí vo veku 3, 7 a 14 rokov. V období rokov 2014-2016 spôsobil dlh na výživnom približne vo výške 2450 €.

Prechádzal v tom čase zložitým životným obdobím, osobnou i profesijnou zmenou a nemal finančné prostriedky na plné uhradenie výživného. Po zlepšení finančnej situácie odsúdený uhradil celý svoj dlh na výživnom a o svoje deti sa riadne stará.

Ľ. H. nastúpil na výkon trestu odňatia slobody 19. augusta 2019. Žiadosť o milosť odsúdeného podporili aj matky detí, pričom sa obávajú o zabezpečenie starostlivosti o maloleté deti počas výkonu trestu odňatia slobody odsúdeného.

Prezidentka pri posudzovaní žiadosti o milosť zohľadnila okrem právnych aspektov prípadu najmä tú skutočnosť, že Ľ. H. uhradil celý dlh na výživnom a ďalší výkon trestu odňatia slobody sa javí ako neúčelný.

SkryťVypnúť reklamu

Predovšetkým v záujme zabezpečenia riadnej starostlivosti o tri maloleté deti, odpustila prezidentka SR odsúdenému nevykonaný zvyšok trestu odňatia slobody pod podmienkou, že odsúdený po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia milosti nespácha trestný čin.

Obeti hrubého domáceho násilia

9. apríla 2020 udelila podmienečnú milosť 20-ročnému mužovi D. B., ktorý bol právoplatne odsúdený za spáchanie trestného činu vraždy na trest odňatia slobody vo výmere 2 roky.

Odsúdený D. B. ako 17-ročný zavraždil svojho otca, ktorý dlhé roky fyzicky i psychicky týral odsúdeného i jeho matku.

Ako vyplýva zo znaleckého dokazovania v tejto trestnej veci D. B. bol dlhodobo vystavený extrémnemu stresu a hrubému domácemu násiliu zo strany otca.

U odsúdeného išlo o skratové konanie pri vystupňovanom afekte, spôsobené vplyvom nahromadených negatívnych podnetov a okolností, ktoré on sám nezavinil.

SkryťVypnúť reklamu

D. B. nebol okrem uvedeného odsúdenia doposiaľ súdne trestaný, nie je v súčasnosti trestne stíhaný a nedopustil sa žiadneho priestupku. V súčasnosti je študentom nadstavbového štúdia a vedie riadny život.

Prezidentka Slovenskej republiky pri posudzovaní žiadosti o milosť zohľadnila okrem právnych aspektov najmä mimoriadne okolnosti prípadu a tiež skutočnosť, že skutok spáchal odsúdený ako mladistvý, pričom od raného detstva vyrastal v prostredí domáceho násilia. Výkon trestu odňatia slobody sa javí v jeho prípade ako neúčelný.

Prezidentka Slovenskej republiky odpustila D. B. trest odňatia slobody vo výmere 2 roky pod podmienkou, že odsúdený po dobu 5 rokov odo dňa udelenia milosti nespácha akýkoľvek trestný čin.

Matke samoživiteľke v ťažkej životnej situácii

12. mája 2020 udelila milosť 41-ročnej žene A. B., ktorá bola opakovane súdom odsúdená za spáchanie trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže, pretože jej deti mali v škole, ktorú navštevujú, vymeškané neospravedlnené vyučovacie hodiny.

SkryťVypnúť reklamu

Odsúdená A. B. je matkou 11 detí, s ktorými pred nástupom na výkon trestu odňatia slobody žili v ťažkej životnej situácii po tom, ako stratila bývanie, v ktorom žila s druhom, ktorý ju pod vplyvom alkoholu týral.

Odsúdená A. B. má so svojimi deťmi veľmi dobrý vzťah, na slobode sa o ne riadne starala. Pracovala na 12-hodinové zmeny, aby ako samoživiteľka rodiny mohla deťom poskytnúť základné potreby pre život, pričom ale nedokázala zabezpečiť, aby jej školopovinné deti riadne navštevovali základnú školu.

Po nástupe odsúdenej na výkon trestu odňatia slobody sa o maloleté deti striedavo starajú ich plnoletí súrodenci.

Okrem trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže, nebola A. B. v minulosti odsúdená pre spáchanie iného trestného činu.

Školská dochádzka jej školopovinných detí sa zlepšila a v tomto školskom roku nemajú podľa vyjadrenia riaditeľky základnej školy takmer žiadne neospravedlnené vymeškané vyučovacie hodiny.

SkryťVypnúť reklamu

Terénna sociálna pracovníčka, ktorá s rodinou pracuje posledný rok, hodnotí rodinu priaznivo.

Prezidentka Slovenskej republiky pri posudzovaní žiadosti o milosť zohľadnila okrem právnych aspektov prípadu aj extrémne zložitú sociálnu situáciu v rodine odsúdenej, ako aj skutočnosť, že bola obeťou domáceho násilia.

V záujme zabezpečenia riadnej starostlivosti o maloleté deti odsúdenej prezidentka Slovenskej republiky odpustila A. B. z trestu odňatia slobody vo výmere 7 mesiacov jeho nevykonaný zvyšok a zároveň odsúdenej odpustila dva tresty odňatia slobody vo výmere 2 roky, ktorých výkony boli súdom podmienečne odložené.

Prezidentka pri udeľovaniach milosti postupovala podľa čl. 102 ods. 1 písm. j) Ústavy Slovenskej republiky a § 472 Trestného poriadku.

SkryťVypnúť reklamu

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie články

     SkryťVypnúť reklamu
     SkryťVypnúť reklamu

     Neprehliadnite tiež

     Ilustračná fotografia.

     Washington v posledných týždňoch úradovania amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalil na Demirov sankcie.


     TASR 27. apr
     Animátori sa učili ako pripraviť farské stretnutie detí a mládeže.

     V centre v Juskovej Voli školili vyše päťdesiat ľudí.


     Viktória Žolnová 26. apr
     Emmanuel Macron sa poďakoval všetkým ľuďom, ktorí hlasovali v druhom kole prezidentských volieb.

     Slovenskí poslanci europarlamentu vítajú Macronove znovuzvolenie za prezidenta.


     SITA 25. apr
     Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak.

     Pápež František prijal jeho zrieknutie sa pastoračnej služby.


     kW 25. apr
     SkryťZatvoriť reklamu