SME
Pondelok, 18. január, 2021 | Meniny má BohdanaKrížovkyKrížovky
HISTÓRIA

Pred 28 rokmi schválili poslanci Slovenskej národnej rady Ústavu SR

Ústava prešla počas svojej existencie 18 novelizáciami. "Opodstatnené zmeny ústavy vyvolané objektívnymi okolnosťami sú nutné pre zachovanie jej životaschopnosti," povedal predseda ÚS Ivan Fiačan.

Prijatie Ústavy SR pred 28 rokmi.Prijatie Ústavy SR pred 28 rokmi. (Zdroj: ARCHÍV TASR)

BRATISLAVA - Slovenská republika (SR) si dnes pripomína Dňom Ústavy SR svoj najvyššie postavený právny predpis - Ústavu SR.

Tento deň je na Slovensku štátnym sviatkom.

Schváleniu Ústavy SR 1. septembra 1992, predchádzal akt súvisiaci s prijatím Deklarácie o zvrchovanosti SR.

Tú slovenský parlament schválil 17. júla 1992, v čase, keď bola Slovenská republika ešte súčasťou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) a konali sa rokovania českej a slovenskej reprezentácie o ďalšom usporiadaní zväzkov medzi Slovákmi a Čechmi.

Skryť Vypnúť reklamu

Jej prijatie posunulo tento proces k dohode o rozdelení Česko-Slovenska.

Už v auguste 1992 začal slovenský zákonodarný zbor rokovať o návrhu novej slovenskej ústavy.

Na rokovaní slovenskej a českej politickej reprezentácie vo vile Tugendhat v Brne 26. augusta 1992 padlo definitívne politické rozhodnutie o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) od 1. januára 1993.

O šesť dní poslanci Slovenskej národnej rady (SNR) 1. septembra 1992 po 22. hodine schválili vo verejnom hlasovaní Ústavu SR.

Z prítomných 134 poslancov hlasovalo 114 za, 16 proti a štyria sa zdržali.

Tesne pred hlasovaním opustili sálu poslanci za Maďarské kresťanskodemokratické hnutie (MKDH) a Spolužitie (Együttélés) na protest proti neprijatiu ich pozmeňovacích návrhov k problematike národnostných menšín.

Skryť Vypnúť reklamu

Novú slovenskú ústavu 3. septembra 1992 v Rytierskej sieni Bratislavského hradu podpísal predseda SNR Ivan Gašparovič a predseda vlády SR Vladimír Mečiar.

Na slávnostnom akte sa zúčastnili politickí predstavitelia ČSFR, SR aj ČR. Na počesť novej ústavy zaznelo aj 21 delostreleckých sálv a na nábreží Dunaja sa konal ohňostroj.

Ústava SR nadobudla platnosť 1. októbra 1992 a od tohto dňa vstúpil do platnosti aj nový názov slovenského zákonodarného zboru - Národná rada Slovenskej republiky (NR SR).

Základný zákon sa skladá z preambuly a deviatich hláv. Niektoré hlavy sa ďalej členia na oddiely, tie sa môžu ďalej členiť na články a tie na odseky a/alebo na písmená.

Ústava SR prešla počas svojej existencie 18 novelizáciami, a to v rokoch 1998, 1999, 2001, 2004 (dve novelizácie), 2005, 2006 (dve), 2010, 2011, 2012, 2014 (dve), 2015, 2017 (tri novely) a v roku 2019.

Skryť Vypnúť reklamu

Opodstatnené zmeny sú nutné pre zachovanie jej životaschopnosti

Spoločnosť sa neustále mení a na tieto zmeny musí nevyhnutne reagovať aj právny poriadok vrátane Ústavy SR.

"Opodstatnené zmeny ústavy vyvolané objektívnymi okolnosťami sú preto nutné pre zachovanie jej životaschopnosti," uviedol predseda Ústavného súdu (ÚS) SR Ivan Fiačan pri príležitosti Dňa ústavy.

Poznamenal, že ústava prispieva k stabilite právneho poriadku a jej časté zmeny k tomu neprispievajú.

Vyzdvihol preto potrebu dôkladne posúdiť opodstatnenosť zmien.

Ústava SR je podľa jeho slov obsahovo veľmi bohatý právny dokument, ktorý vo svojich ustanoveniach zakotvuje univerzálne hodnoty a princípy.

O ich rešpektovanie žiada všetkých, tak orgány verejnej moci, ako aj jednotlivých členov spoločnosti.

Skryť Vypnúť reklamu

"Ústava prispieva k stabilite nášho právneho poriadku. Časté zmeny ústavy však neprispievajú k napĺňaniu tejto jej funkcie. Je preto veľmi dôležité, aby ústavodarný orgán vždy vopred dôkladne posúdil opodstatnenosť prípadnej zmeny ústavy," podčiarkol s tým, že ÚS víta také zmeny ústavy, ktoré posilnia právny štát a zvýšia dôveryhodnosť justície.

"Ústava SR ako základný zákon štátu je súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky už 28 rokov, počas ktorých bola devätnásťkrát novelizovaná. Primeranosť frekvencie, s akou sa mení ústava, je potrebné posudzovať nielen podľa samotného počtu jej noviel, ale aj podľa okolností, za ktorých bola tá-ktorá novela prijímaná," skonštatoval Fiačan.

Ako príklad uviedol novelizáciu ústavy z roku 2001, ktorou sa precizoval vzťah vnútroštátneho a medzinárodného práva, čím sa vytvorili ústavné predpoklady pre vstup Slovenska do Európskej únie.

Skryť Vypnúť reklamu

"Posilnila právne postavenie územnej samosprávy a významné zmeny sa týkali aj Ústavného súdu SR," dodal.

Chronológia novelizácií

14. júla 1998

Národná rada (NR) SR schválila návrh ústavného zákona č. 244/1998 Z. z. o presune právomocí prezidenta SR na predsedu NR SR. Išlo napríklad o kompetenciu prijať demisiu vládneho kabinetu, keďže SR v tom čase nemala prezidenta a dosluhujúca vláda by nemala do koho rúk podať demisiu. Novela nadobudla platnosť 5. augusta 1998.

14. januára 1999

Parlament schválil ústavný zákon č. 9/1999 Z. z., ktorý nadobudol platnosť 27. januára 1999. Zákonom sa v slovenskom právnom systéme zaviedla priama voľba prezidenta občanmi na obdobie piatich rokov. Okrem zmeny spôsobu voľby hlavy štátu sa v návrhu upravili postavenie a kompetencie prezidenta SR tak, ako je to obvyklé v ústavných systémoch parlamentných republík.

Skryť Vypnúť reklamu

23. februára 2001

Zákonodarcovia trojpätinovou väčšinou hlasov schválili ústavný zákon č. 90/2001 Z. z., v ktorom sa zmenil vzťah medzinárodného i vnútroštátneho práva a vytvoril sa tak priestor na vstup SR do Európskej únie (EÚ) a NATO. Novela rozšírila aj právomoci Najvyššieho kontrolného úradu SR, Ústavného súdu SR, upravila postavenie Národnej banky Slovenska a vydávanie občanov na trestné stíhanie pred medzinárodný súdny tribunál. Novela ďalej umožnila vytvoriť druhý stupeň územnej samosprávy, predĺžila lehotu zadržania podozrivej osoby z 24 na 48 hodín a umožnila zriadiť inštitút verejného ochrancu práv občanov - ombudsmana.

4. marca 2004

Podporu poslancov NR SR získal návrh novely Ústavy SR poslanca Jána Drgonca (ANO). Z ústavy sa na základe zákona č. 140/2004 Z. z. vypustila tretia veta v 2. odseku článku 78, ktorá umožňovala viesť proti poslancovi občiansko-právny spor za výroky prednesené v parlamente. Zákon nadobudol platnosť 18. marca 2004.

Skryť Vypnúť reklamu

14. mája 2004

Parlament schválil novelu Ústavy SR, ktorá zabezpečuje nezlučiteľnosť funkcie člena europarlamentu s funkciou poslanca NR SR. Novela zároveň zakotvila právomoc Ústavného súdu SR rozhodovať o zákonnosti volieb do Európskeho parlamentu (EP). Ústavný zákon č. 323/2004 Z. z. nadobudol platnosť 26. mája 2004 okrem článku I prvého bodu, ktorý nadobudol účinnosť 20. júla 2004.

27. septembra 2005

Poslanci NR SR prijali novelu Ústavy SR, podľa ktorej môže Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) kontrolovať vyššie územné celky (VÚC) a obce. NKÚ môže skúmať, či peniaze obcí a vyšších územných celkov boli použité podľa zákona, účelne a efektívne. Ústavný zákon č. 463/2005 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januára 2006.

3. februára 2006

Poslanci NR SR zahlasovali za ústavný zákon č. 92/2006 Z. z., podľa ktorého môže verejný ochranca práv predložiť od jeho platnosti 1. apríla 2006 Ústavnému súdu (ÚS) SR návrh na začatie konania, ak zistí, že uplatnenie právnych predpisov môže ohroziť ľudské práva a základné slobody.

Skryť Vypnúť reklamu

16. marca 2006

NR SR schválila novelu ústavy a novelu zákona o priestupkoch, podľa ktorých sa na poslancov už nevzťahuje imunita, ak sa dopustia priestupku pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných návykových látok. Novela ústavy č. 210/2006 Z. z. nadobudla účinnosť 1. mája 2006.

4. marca 2010

Vládnuce strany Smer-SD a SNS, i opozičné kluby SDKÚ-DS, SMK a KDH sa v zákonodarnom zbore spojili a schválili zákon č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku, ako aj s ním súvisiacu novelu Ústavy SR. Zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2011. Odvtedy začalo hroziť osobám alebo firmám prepadnutie nelegálne nadobudnutého majetku v prospech štátu.

21. októbra 2011

Poslanci schválili novelu Ústavy SR č. 356/2011 Z. z., na základe ktorej poveril prezident SR Ivan Gašparovič vládu Ivety Radičovej (SDKÚ-DS), ktorá stratila dôveru parlamentu, vykonávaním svojich kompetencií až do vymenovania nového kabinetu - do marcových predčasných volieb v roku 2012. Dovtedajšie znenie Ústavy SR neumožňovalo poveriť túto vládu dovládnutím do predčasných volieb. Novela nadobudla účinnosť 25. októbra 2011.

Skryť Vypnúť reklamu

26. júla 2012

Poslanci NR SR chválili novelu Ústavy SR č. 232/2012 Z. z., na základe ktorej sa zrušila trestnoprávna imunita poslancov. Novela nadobudla účinnosť 1. septembra 2012, v deň 20. výročia prijatia Ústavy SR.

4. júna 2014

Poslanci NR SR schválili novelu Ústavy SR č. 161/2014 Z. z. z dielne Smeru-SD a KDH. Podľa novely sa všetci súčasní sudcovia aj kandidáti na tieto posty musia podrobiť prevereniu spôsobilosti a predseda Najvyššieho súdu SR už nemôže viesť aj Súdnu radu. Sudcovia prišli aj o trestnoprávnu imunitu. Do ústavy sa zároveň od septembra 2014 dostali vety: "Manželstvo je jedinečným zväzkom medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru". Novela nadobudla účinnosť 1. septembra 2014.

Skryť Vypnúť reklamu

21. októbra 2014

Poslanci NR SR schválili novelu Ústavy SR, ktorou sa stanovil zákaz vývozu vody zo Slovenska. V pléne NR SR prešiel aj pozmeňujúci návrh Ľudovíta Kaníka (SDKÚ-DS), ktorým sa do ústavy zahrnula aj lepšia ochrana nerastného bohatstva. Ústavný zákon č. 306/2014 Z. z. nadobudol účinnosť 1. decembra 2014.

8. decembra 2015

Poslanci NR SR schválili zmenu Ústavy SR, ktorá bola súčasťou takzvaného protiteroristického balíčka vlády. Platilo, že osobu možno zadržať maximálne na 48 hodín, pri trestných činoch terorizmu to po novom bude až na 96 hodín. Ústavný zákon č. 427/2015 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januára 2016.

2. februára 2017

NR SR schválila ústavný zákon č. 44/2017 Z. z. s účinnosťou od 27. februára 2017, podľa ktorého sa voľby do vyšších územných celkov (VÚC) a komunálne voľby v roku 2022 budú konať spoločne.

Skryť Vypnúť reklamu

30. marca 2017

Poslanci parlamentu schválili novelu Ústavy SR, ktorou NR SR získala kompetenciu rušiť amnestie či individuálne milosti prezidenta SR. Novela umožnila zrušiť amnestie Vladimíra Mečiara. Zmena ústavy zároveň priniesla pravidlo, že zrušenie amnestií či milosti musí do 60 dní posúdiť Ústavný súd SR. Ústavný zákon č. 71/2017 Z. z. nadobudol účinnosť 4. apríla 2017.

16. mája 2017

NR SR schválila ústavný zákon č. 137/2017 Z. z. s účinnosťou od 1. júna 2017, ktorý má chrániť pôdu pred špekulatívnymi výkupmi. Priamo do 44. článku Ústavy SR sa zakotvila definícia, že pôda je "neobnoviteľný prírodný zdroj, ktorý požíva osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti".

28. marca 2019

Parlament schválil 91 hlasmi návrh ústavného zákona z dielne koaličného Smeru-SD, podľa ktorého vek potrebný na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe nesmie presiahnuť 64 rokov. Ženám, ktoré vychovali jedno dieťa, bude znížený vek odchodu do dôchodku o šesť mesiacov. Matky, ktoré vychovali dve deti, budú odchádzať do dôchodku o rok skôr a ženy s troma a viac deťmi by mali byť zvýhodnené o rok a pol. Ústavný zákon nadobudol účinnosť od 1. júla.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie články

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Téma: Slovensko

Prečítajte si aj ďalšie články k téme

Neprehliadnite tiež

Slovensko

Budú MS v hokeji na Slovensku? Podľa legendárneho Tretiaka je to jedna z možností

Medzinárodná hokejová federácia odobrala Bielorusku právo spoluorganizovať tohtoročné majstrovstvá sveta pre obavy o bezpečnosť účastníkov vzhľadom na súčasnú politickú a epidemiologickú situáciu v krajine.

Slovensko a základné skupiny na MS v hokeji do 20 rokov 2022.
Slovensko

Premiér sa vyhrážal pádom vlády, ak neschválime zavedenie pokút, tvrdí poslanec SaS

Poslanec Cmorej kritizuje schválené zmeny, označil to za demotivujúce a dehonestujúce pre každého zdravotníka, "ktorý robí čo môže".

Peter Cmorej (SaS)
Kresťanstvo

ECAV na Slovensku oslavuje 100 rokov svojich moderných dejín

Evanjelická cirkev augsburského vyznania je druhá najväčšia cirkev na území Slovenska. Vyznáva Ježiša Krista ako hlavu všeobecnej kresťanskej cirkvi.

Biskupi ECAV Ján Hroboň, Ivan Eľko a Peter Mihoč a dozorkyňa Západného dištriktu Renáta Vinczeová.
Slovensko

V nedeľu pribudlo 1999 nových prípadov a 52 úmrtí

Vyšetrili takmer 50-tisíc osôb. Podiel nakazených pri PCR testoch klesol na 17 percent. Včera sa zaočkovalo 2 275 ľudí, celkovo ich je 60 079.

ilustračná foto